Equip

A VERGÉS ADVOCATS comptem amb més de 10 anys d’experiència

EL NOSTRE EQUIP

anna verges tortras

“The only way to do great work is to love what you do”

Anna Vergés Tortras

Advocada especialitzada en Dret Mèdic-Sanitari. Per la seva trajectòria profesional a firmes com DELOITTE, Arasa&De Miquel Advocats Associats, y Joaniquet-Tamburini Procuradors, entre d’altres, compta amb una formació global en l’assessorament judicial i extrajudicial, principalment d’asumptes Civils i Mercantils. Es Màster en Dret Mercantil per l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona.

 

Addicionalment a la seva activitat professional com Advocada, es ponent al Màster de Dret de la Salut impartit per CESIF-EUPHARLAW Madrid, ponent en el Curs de Dret Sanitari impartit per l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona, i columnista habitual a la publicació Salut i Medicina de EL PERIÓDICO, així com en altres publicacions jurídiques i de la salut com Lawyerpress, Revista FORJIB i Revista de la Salud 2.0 La Torre Barcelona.

 

Idiomes: Català, castellà, anglès i francès

Contacte: averges@vergesabogados.com – 93.624.39.30

Xavier Mier Giralt

Advocat especialitzat en el Dret del Treball i la Seguretat Social, concretament en les àrees de negociació col·lectiva, litigis i reestructuracions laborals, així com en la representació d’alts directius. Assessora en la negociació de convenis col·lectius, pactes d’empresa, acords sectorials, trasllats col·lectius, modificació de les condicions de treball col·lectives i desvinculacions de les condicions del conveni col·lectiu, completant la seva pràctica professional amb la representació davant dels jutjats i tribunals de l’ordre social així com negociacions extrajudicials. ​

 

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona es Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social per la Universitat UPF-IDEC. Així mateix, pertany al cos de mediadors i conciliadors de Tribunal Laboral de Catalunya i és ponent en diverses escoles de negocis i col·legis professionals.

 

Idiomes: Català, castellà i anglès

Contacto: xmier@vergesabogados.com – 93.624.39.30

“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”. Albert Camus

“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”. Montesquieu

Alba Torres Masgoret

Advocada especialitzada en Dret Mèdic-Sanitari. Compta amb àmplia experiència professional en l’assessorament de l’activitat mèdico-sanitaria així com en la resolució de conflictes Civils i Mercantils.

 

Formació: Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster Oficial en Dret Sanitari, Bioètica y Dret de la Salut a la Unió Europea, Curs en Dret Farmacèutic per l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona, Curs Superior Universitari en Reclamacions de Consum per Legálitas i la Universitat Juan Carlos de Madrid, Curs professional de resolució de conflictes per Cum Laude.

 

Idiomes: Català, castellà, anglès i nocions de francès

Contacte: atorres@vergesabogados.com – 93.624.39.30

Aina Figueras Casas

Advocada especialitzada en Dret Mercantil i Civil. Compta amb experiència en l’assessorament comptable i assessorament diàri de la societat mercantil, així com en l’assessorament judicial i extrajudicial d’asumptes civils principalment en matèria de reclamacions de cantitat i conflictes de comunitats de propietaris.

Formació: Graduada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona amb especializació i menció en Dret Mercantil, actualment cursa el Màster en Dret dels Negocis (2015-16) impartit per l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona.

 

Idiomes: Català, castellà i anglès

Contacte: afigueras@vergesabogados.com – 93.624.39.30

“La gota rompe la piedra, no por su fuerza, sino por su perseverancia”