Serveis

A VERGÉS ADVOCATS oferim un servei personalitzat i de qualitat per als nostres clients

SERVEI LEGAL ESPECIALITZAT

L’equip que forma VERGÉS ADVOCATS està totalment dirigit a ajudar als nostres clients a organitzar la seva activitat empresarial des del punt de vista mercantil i fiscal, estructurant la seva activitat diària des d’un punt de vista estratègic del negoci, estructurant la seva activitat i gestió. Assumim també la seva defensa en temes processals en la seva relació, tant amb les grans corporacions del sector com amb el propi client/pacient/proveïdor.

A VERGÉS ADVOCATS comptem amb un alt nivell d’especialització en l’àmbit mèdic-sanitari

ÀREA MERCANTIL

 • Assessorem als clients en la planificació i disseny de la constitució de tot tipus de societats mercantils, amb assessorament des de la seva creació fins a la seva liquidació (modificacions estatutàries, augments de capital, canvis dels òrgans d’administració, estructures de poders, etc).
 • Assessorament en reorganitzacions i reestructuracions de grups de societats.
 • Redacció d’estatuts, acords especials d’accionistes i pactes de socis.
 • Assistència i assessorament als òrgans d’administració en el seu dia a dia (actuació com a secretari del Consell d’Administració).
 • Assessorament en tot tipus de contractes mercantils.

ÀREA CIVIL

 • Assistència en reclamacions per responsabilitat civil, reclamacions de quantitat i procediments bancaris.
 • Redacció i revisió de contractes: Operacions immobiliàries (arres, compraventa, permuta) contractes de lloguer, contractes amb proveïdors, contractes de no competència, etc.
 • Assistència en la constitució i gestió d’associacions i fundacions.
 • Assessorament en la redacció i actualització de consentiments informats, històries clíniques i protecció de dades de caràcter personal.
area civil

ÀREA PROCESSAL

Actuem davant dels tribunals per a defensar en especial la responsabilitat civil dels professionals mèdics i sanitaris en reclamacions per negligències mèdiques, danys i perjudicis derivats de la seva activitat així com en contenciosos amb entitats sanitàries per a la reclamació de quantitas degudes.

ÀREA FISCAL

 • Planifiquem i dissenyem estructures empresarials amb el seu assessorament fiscal continuat corresponent, amb l’objecte d’optimitzar la seva tributació directe i indirecte.
 • Assessorament en operacions d’adquisició i transmissió d’empreses i operacions de reestructuració empresarial (fusions, escissions, aportacions de branca d’activitat, bescanvi de valors).
 • Anàlisi de l’impacte fiscal de polítiques retributives.
 • Assessorament fiscal en operacions immobiliàries.
 • Planificació fiscal per a optimitzar la tributació a nivell de persona física (IRPF, Impost sobre el Patrimoni).
 • Assessorament fiscal en matèria d’herències i donacions.
 • Planificació fiscal per a l’aplicació dels beneficis fiscals de l’empresa familiar a l’Impost sobre el Patrimoni i a l’Impost sobre Successions i Donacions.
 • Assistència en inspeccions tributàries.

ÀREA FAMILIA

Assistència judicial i extrajudicial en matèria de:

 • Separacions i divorcis i cessament de parelles de fet.
 • Guardes i custòdies.
 • Adopcions, filiació, drets del menor i drets de visites dels avis.
 • Incapacitacions.
 • Herències testades i intestades, herències contencioses, divisió de patrimonis hereditaris, legítimes.
 • Liquidació econòmica de societats.

ÀREA LABORAL

 • Assistim en la negociació i redacció de les condicions contractuals d’alts càrrecs, en especial, en qüestions vinculades a pactes de no competència i exclusivitat.
 • Analitzem els contractes per a establir les millors estratègies tant en cas d’extinció de la relació per voluntat de l’alt directiu com de l’empresa, amb especial èmfasi en la negociació d’indemnitzacions i obtenció d’acords.
 • Contractació: Assistència en la contractació i gestió de personal i autònoms, extinció de les relacions laborals i rescissió de contractes de prestació de serveis.
 • Canvi de les condicions de treball i sistemes de compensació i retribució.
 • Defensa davant la Jurisdicció Social, els Tribunals Superiors de Justícia i el Tribunal Suprem, així com en els procediments seguits per la Inspecció de Treball.

ÀREA ASSESSORIA

Comptem amb una àrea d’Assessoria (Gestoria) que completa i dóna suport a les necessitats quotidianes de les societats i autònoms, com és la comptabilitat, la presentació de declaracions tributàries i la gestió de nòmines.